Calcispongiae

מערכה: Porifera
מחלקה: Calcispongiea

ידועים בתור 'הספוג הקרבונטי'. כוללת את כל הספוגים בעלי שלד העשוי ממחטים קרבונטיות (קלציט או ארגוניט) בלבד. צורת המחטים במרבית המקרים היא של מזלג בעל שלושה קודקודים, אך לעתים גם שניים או ארבעה קודקודים. בעלי צורה כללית של עמוד עם שקע פנימה בחלקו העליון, מרקם השלד הוא של ספוג עדין.

תקופה ונפיצות:
החלו להופיע במהלך הקמבריום, במהלך הקרטיקון הגיעו לשיא מבחינת מגוון המינים, קיימים עד היום.
מוכרים בארץ מסלעי היורה במכתש חתירה.

סביבת מחייה:
ימיים, נפוצים בכול רחבי העולם, אך רובם נמצאים במים הטרופיים הרדודים. נייחים וניזונים על ידי סינון.

סביבת מחייה
לוחות זמנים
דילוג לתוכן