Ceratostreon/Costagyra

מערכה: Mollusca
מחלקה: Bivalvia

צדפות בעלות צורת גידול של פיתול החוצה הבולט בקשווה השמאלית העבה מאוד הגדלה בצורה קשתית דמוית קערה להכיל את גוף הרכיכה. הקשווה הימנית שטוחה עם קווי גידול דפדפיים המשמשת כעין מכסה. הקשווה השמאלית בעלת פיתול ספירלי התחלתי, היוצר חריץ רדיאלי מעוקל על הצד האחורי. מינים וסוגים שונים המשתייכים לקבוצה זו נבדלים באמצעות הצורה והעיטורים השונים המאפיינים כול אחד מהם.

תקופה ונפיצות:
נפוץ בתקופת היורה והקרטיקון (200-66 מ"ש). קבוצה  זו נכחד בהכחדה הגדולה שהתרחשה בסוף הקרטיקון.
בארץ נפוצים מאוד בסלעים מתקופת הקרטיקון, בעיקר קנומן.

מינים נפוצים בארץ:
Ceratostreon flabellatum – בעלת עיטורי צלעות רדיאלים על הקשווה השמאלית היוצאות מהרכס המרכזי והולכות ומתחזקות בתוספת בליטות קוצניות, היוצרות צורת כנף (מכאן שם המין). נפוצה באלביאן עליון וקנומן. (תמונה משמאל – קשווה שמאלית).
Costagyra Olisipoensis – בעלת צלעות קונצנטריות בולטות ועיטור קוצני לאורך צלעות רדיאליות בקשווה השמאלית, וקשווה ימנית עם מעט בליטות. מוכרת משכבות גיר וחואר מגיל קנומן עליון וטורון במזרח התיכון, צפון אפריקה ודרום ארצות הברית
מוכרים בשם הסוג הישן Exogyra

סביבת מחייה:
חי באזורים חמים בים רדוד ע"י הצמדות למצע קשה.

סביבת מחייה
לוחות זמנים
דילוג לתוכן