מערכה: Mollusca
מחלקה: Bivalvia

סוג זה בעל קשוות מעוגלות זהות. הקשוות דקות ודי פחוסות עם זוג שיניים מרכזיות ושן בכל צד להתאמת הסגירה של הקשוות. עיטור צלעות דקות, דפדפיות הנוטות להתבלט במקביל לשפת הצדפה (קונצנטריות).

תקופה ונפיצות:
הסוג Lucina הקיים מאז הקרטיקון העליון ועד היום.
בארץ נפוץ בקרטיקון העליון, בעיקר מצוררות בתצורת מישאש מגיל קמפאן עליון.

סביבת מחייה:
צדפות הנוברות לעומק קטן,  בים רדוד עד עמוק. סוג זה מוכר כבעל יכולת לשרוד בתנאי מליחות נמוכים ממי ים (מים בראקיים) ובסביבות דלות חמצן, למשל עקב פרוק חומר אורגני על ידי חיידקים בקרקעית (לדוגמה בפוספטים של תצורת מישאש ובפצלי השמן של תצורת ע’רב).יכולת שרידות בתנאים אלו מתאפשרת ככל הנראה הודות לסימביזה עם בקטריות צורכות גופרית החיות בתוך הרקמה החיה (תופעה זו מוכרת ממינים מודרנים Hickman, 2003).

סביבת מחייה
לוחות זמנים
דילוג לתוכן