מערכה: Mollusca
מחלקה: Bivalvia
סוג: Lucina

סוג זה בעל קשוות מעוגלות זהות. הקשוות דקות ודי פחוסות עם זוג שיניים מרכזיות ושן בכל צד להתאמת הסגירה של הקשוות. עיטור צלעות דקות, דפדפיות הנוטות להתבלט במבנה קונצנטרי מקביל לשפת הצדפה.

תקופה ונפיצות:
הסוג Lucina קיים מאז הקרטיקון העליון ועד היום.
בארץ נפוץ בסלעים מתקופת הקרטיקון העליון. את המאובנים ניתן למצוא בעיקר מצוררים, כחלק מתצורת מישאש מגיל קמפאן עליון.

סביבת מחייה:
צדפות הנוברות לעומק קטן,  בים רדוד עד עמוק. סוג זה מוכר כבעל יכולת לשרוד בתנאי מליחות נמוכים ממי ים (מים בראקיים – Brackish water) ובסביבות דלות חמצן, למשל עקב פרוק חומר אורגני על ידי חיידקים בקרקעית (לדוגמה בפוספטים של תצורת מישאש ובפצלי השמן של תצורת ע’רב).יכולת שרידות בתנאים אלו מתאפשרת ככל הנראה הודות לסימביוזה עם בקטריות צורכות גופרית החיות בתוך הרקמה החיה (תופעה זו מוכרת ממינים מודרניים Hickman, 2003).

סביבת מחייה
לוחות זמנים
דילוג לתוכן