(Rhynchostreon (Exogyra

מערכה: Mollusca
מחלקה: Bivalvia

צדפות בעלות צורת גידול של פיתול החוצה הבולט בקשווה השמאלית. הקשווה השמאלית עבה מאוד בצורה קשתית דמוית קערה, הקשווה הימנית שטוחה עם קווי גידול דפדפיים המשמשת כעין מכסה. הקשווה השמאלית בעלת פיתול ספירלי התחלתי, היוצר חריץ רדיאלי מעוקל על הצד האחורי.

תקופה ונפיצות:
נפוץ בתקופת היורה והקרטיקון (66-200 מיליון שנה). קבוצה זו נכחדה בהכחדה הגדולה שהתרחשה בסוף הקרטיקון (K-Pg boundary).
בארץ נפוצים מאוד בסלעים מתקופת הקרטיקון (65-145 מיליון שנים לפני ימינו), בעיקר קנומן (93.9-100.5 מיליון שנים לפני ימינו).

מינים נפוצים בארץ:
Rhynchostreon suborbiculatum, R. mermeti (מוכרת כ Exogyra columba)-  קשוות חלקות למדיי, הקשווה השמאלית עבה מעוקלת וללא עיטורים אך פסי גדילה מאוד ברורים (תמונה משמאל). נפוץ בקנומן.
Ilymatogyra africana– קשוות מאורכות, ועל הימנית השטוחה קווי גידול צפופים. נפוצה בקנומן העליון.

סביבת מחייה:
חי באזורים חמים בים רדוד ע"י הצמדות למצע קשה.

סביבת מחייה
לוחות זמנים
דילוג לתוכן