תצורות הסלעים בישראל

תצורה (formation) הינה יחידת הסלעים הבסיסית המשמשת למיפוי מפורט של מחשופי הסלעים באזור מסוים. התצורה מאופיינת בהרכב מובהק של סלעים ונבדלת בקלות בין היחידות שמעליה ומתחתיה והיא בעלת תפוצה גיאוגרפית ספציפית. התצורות משמשות את הגיאולוגים הן למיפוי והן להגדרת המיקום הסטרטיגרפי של יחידת סלע מסוימת באזור נתון. לרוב כולל שם התצורה את המקום בו היא נמצאה והוגדרה לראשונה, לדוגמא תצורת מנוחה – אשר הוגדרה על פי סלע הקרטון הלבן הנפוץ באזור רכס מנוחה בערבה.
התצורה מחולקת לעיתים לפרטים (member) במידה והיא מתארת יחידת סלע עבה וניתן להבדיל בין הפרטים. מספר תצורות מאוגדות בשם חבורה (group), לדוגמא חבורת הר הצופים הכוללת את כול סלעי הקרטון, צור, פוספוריט, פצלי שמן, חוואר וחרסית מגיל קרטיקוון עליון (כולל את תצורת מנוחה, תצורת מישאש ותצורת ע’רב). לכל תצורה גיאולוגית יש תפוצה גיאוגרפית מסוימת ולכן סלעים בני אותו גיל אבל במופע שדה שונה יוגדרו כתצורות אחרות.
תצורות הסלעים בישראל
לוח סטרטיגרפי של ישראל. ניתן לראות את התפרוסת הגיאוגרפית השונה של יחידות הסלע השונות – חבורות, תצורות ופרטים הנחשפות מצפון לדרום ישראל. לקוח מתוך צפונות כדור הארץ/שלמה שובאל. האוניברסיטה הפתוחה 2006.

דילוג לתוכן