קיפודי ים אי-רגולרים

מערכה: Echinodermata
סדרה: Echinoidea

הסוג הנפוץ בקבוצה זו הוא Hemiaster – קיפודי ים אי רגולרים בעלי קו מתאר חיצוני הדומה ללב בעלי סימטריה בילטרלית עם שרידים לסימטריה רדיאלית מחומשת. השלד מעט נפוח. הפה (ללא מנגנון שיניים) נמצא בחלק הקדמי התחתון ובעל צורת יעה. פתח הפליטה (אנוס) באמצע הצד האחורי.

תקופה ונפיצות:
נפוצים בתקופת הקרטיקון התחתון (אלביאן) עד העליון.
בארץ נפוצים בתקופת אלביאן עד הקוניאק.

סביבת מחייה:
נוברים בתוך הסדימנט, וחיים בעיקר במחילות. ניזון ע"י גריפת סדימנט וסינון החומר אורגני מתוכו.

סביבת מחייה
לוחות זמנים
דילוג לתוכן