Stromatoporoidea

לספוגים צורפו לאחרונה גופי גיר דמויי חצי-כרוב או ענפים במבנה עטיפות-שכבות נקבוביות המכונים סטרומטופורואידים (Stromatoporoidea), שבעבר נחשבו למושבות של הידרוזואה מהצורבים.
הם מופיעים בארץ בשכבות היורה במכתש חתירה ובגירים מהקרטיקון (נעלמו בסוף הקרטיקון).

סביבת מחייה
לוחות זמנים
דילוג לתוכן