מערכת קווצי עור (Echinodermata)

מגוון קווצי עור מוונצואלה. באמצעות ויקישיתוף

קווצי העור הם הקבוצה המגוונת ביותר של בעלי חיים ימיים ללא נציגים של מים מתוקים או יבשתיים. המערכה כוללת חמש מחלקות עם נציגים מודרנים ומספר רב של מחלקות אשר נכחדו. קווצי העור נמנים עם חסרי החוליות, אך, בעלי קרבה אבולוציונית רבה לבעלי החוליות, הבאה לידי ביטוי במבנה השלד הפנימי התומך באברים פנימיים ומורכב מלוחות המסוגלים לגדול.
המשותף לכל המחלקות של קווצי העור הוא: סימטריה רדיאלית מחומשת בשלב הבוגר וסימטריה בילטרלית בשלב הלרוולי, מבנה השלד הקשיח המגן על חלקי הגוף הרכים ומערכת מים ווסיקולרית.

הגוף הרך:
כולל את חלל הגוף, מערכת העיכול, מערכת מים ווסיקולרית,איברי המין ואברי גוף נוספים. הפה ממוקם בד"כ במרכז של אחד מצידי הגוף (עליון או תחתון). מהפה נמשכת מערכת עיכול הכוללת ושט, קיבה ומעי ומסתיימת באנוס. מערכת העיכול מוקפת ע"י חלל הגוף, המכיל את מערכת העצבים, מערכת הרבייה ומערכת המים הווסיקולרית. תפקידה של מערכת זו קליטת החמצן לצורכי נשימה ע"י מגע ישיר עם מי הים, תזונה, תנועה וחפירת תעלות.

מבנה השלד:
השלד של קווצי העור, בניגוד לקבוצות חסרי חוליות אחרות, הינו פנימי. מקור השלד מצביע על התקדמות אבולוציונית לקראת בעלי חוליות. השלד בנוי מלוחות קלציט רב מגנזי. במקרים רבים השלד הפנימי מכיל קוצים או בליטות ובזכותם קיבלו את השם קווצי עור (Echino= spiny Derma= skin). לקוצים ולבליטות תפקידים שונים כגון הגנה, תנועה, התחפרות, בניית תעלות והגנה על צאצאים.

סימטריה רדיאלית מחומשת:
ברוב קווצי העור הבוגרים חלקי השלד מסודרים בתבנית של חמש סגמנטים רדיאלים היוצאים מאזור הפה. סגמנטים אלו יכולים ליצור מבנה של זרועות כמו בנחשוני הים, חבצלות הים וכוכבי הים, או להוות חלק ממבנה הגוף הכללי כמו בקיפוד הים.
הפרטים הצעירים , הלרוולים, מאופיינים בסימטריה בילטרלית, מה שמעיד על מוצאם של קווצי העור מאב קדמון בעל סימטריה בילטרלית ועל קרבה אבולוציונית לתולעים המחולקות.

אורח חיים ואקולוגיה:
כל קווצי העור הם ימיים ורובם בעלי אורח חיים בנתוני בשלב הבוגר של חייהם. בעבר (פליאוזואיקון), רוב קווצי העור היו נייחים לגמרי, כיום רובם מסוגלים לנוע ממקום למקום, ומעטים אפילו בעלי יכולת ציפה או שחייה. בתוך הגבולות הללו, לקווצי עור מגוון סגנונות חיים. חלקם, כמו רוב כוכבי הים הם טורפים; מלפפוני ים, נחשוני ים sand dollar הם אוכלי שאריות; חבצלות-ים הם מסנני תרחיף; וקיפודי ים מגרדים אצות מסלעים.
כוכב ים וקיפודי ים נפוצים בעיקר במים רדודים מאוד, ואילו רצפת הים העמוק מוצפת בנחילי נחשוני ים ומלפפוני ים. המינים נפרדים (זכר ונקבה), ההפריה היא חוץ גופית ומתבצעת בתוך המים. רוב קווצי העור עוברים בשלב הלרוולי (שלה ההתפתחות הצעיר) שלהם מספר גלגולים פלנקטונים (מרחפים בעמודת המים) עד אשר הם מתיישבים על קרקעית הים.

רקורד גיאולוגי:
מאובני קווצי העור קיימים כבר מהקמריום המוקדם והם חיים עד היום. זוהי אחת המערכות רוב המחלקות נדירות ברקורד הגיאולוגי מכיוון שגופם בנוי מפרקים קטנים אשר אינם נשמרים בד"כ. יוצאים מן הכלל הם קיפודי הים וחבצלות הים אשר נפוצים ברקורד הגיאולוגי בארץ.

דילוג לתוכן