מערכת הצורבים (Cnidaria)

תיאור כלליאלמוגים 001 דחוס
הצורבים הינם בעלי חיים ימים טורפים מושבתים או בודדים חלקם חסרי שלד כגון המדוזות, ולכן נדירים כמאובנים ולחלקם כגון אלמוגי "האבן" שלד חיצוני גירי (כיום מארגוניט).המשותף לכל הקבוצות במערכה הוא נוכחות תאים מיוחדים בעלי ארס (תאים צורבים) המאפשרים תזונה והגנה. לצורבים גוף בעל רקמות, מערכת עצבים וסיבי שרירים, צורתו כמעין שק-כוסית עם פתח מרכזי לקליטת מזון ופליטת פסולת. מסביב לפתח ישנה מערכת זרועות המאפשרת את לכידת הטרף והכנסתו לגוף ומגינות (בעזרת תאי הצריבה) על היצור הצמוד לתשתית ומכונה פוליפ. מדוזה היא מעין פוליפ חופשי בתנוחה הפוכה במים. לכמה מנציגי הצורבים חילופי דורות בין פוליפ נייח ומדוזה חופשית.
מבין הצורבים מבחינה גאולוגית חשובים אלמוגי האבן.

מחזור חיים
במספר קבוצות של צורבים מתקיים מחזור חיים הכולל שלב מדוזה ושלב פוליפ. התפתחות אבולוציונית הובילה ל"העדפת" שלב אחד על אחר.
שלב הפוליפ מבצע רבייה א-מינית שתוצריה הוא שלב המדוזה. ושלב המדוזה מבצע רבייה מינית שתוצריה הוא שלב הפוליפ. הפוליפ קבוע במקומו ואילו המדוזה שחיינית.
הפוליפ בעל גוף גלילי עם פתח הפונה כלפי הסביבה ובסיסו קשור מוצמד לקרקעית. בשלב המדוזה לעומת זאת אזור הפה והזרועות פונה כלפי מטה.
מחזור החיים הינו בסיס החלוקה של מערכת הצורבים ל 3 מחלקות:
1. מחלקה Hydrozoa (הידרתיים)- מחזור חיים כולל שלב פוליפ ושלב מדוזה
2. מחלקה Scyphozoa (מדוזות סוכך)- שלב המדוזה דומיננטי ומפותח שלב פוליפ לא מפותח.
3. מחלקה Anthozoa (אלמוגיים)- חסרי חילוף דורות, שלב הפוליפ הפך לצורת הריבוי המינית.

מחלקת האלמוגיים (Anthozoa)
האלמוגיים הינם פוליפים ימיים מושבתיים או בודדים. בניגוד לקבוצות הצורבים האחרות שלב הפוליפ מסוגל לבצע רביה מינית. מורפולוגיית הגוף האופיינית לאלמוגיים כוללת צינור המוביל מאזור הפה לחלל העיכול המרכזי, וחלל עיכול מחולק רדיאלית על ידי מחיצות אורגניות ל4, 6, 8 או יותר חלקים. תפקיד המחיצות הוא הנעת המזון על ידי תנועת ריסים, הגדלת שטח העיכול, עיכול המזון, הפרשה ואחסון אברי הרביה . מספר המחיצות וצורתן חשובה למיון לתת- המחלקות השונות. חלק מהאלמוגיים הינם בעלי שלד קשה גירני או אורגני וחלקם חסרי שלד קשה.

מחלקת האלמוגיים מחולקת לשלוש תת-מחלקות:
Ceriantipatharia- תת-מחלקה שאינה מוכרת ברקורד המאובנים.
Octocorallia- תת-מחלקה זו חסרת הופעה משמעותית ברקורד המאובנים.
Zoantharia- תת-מחלקה הכוללת את כל אלמוגי האבן, בעלי שלד קשה.  יכולים לבנות מושבה או להתקיים כבודדים.

דילוג לתוכן