מערכה: Mollusca
מחלקה: Bivalvia

צדפה בעלת צורה כללית של תיבה מלבנית המחולקת לשני אזורים על ידי רכס הדומה לצלע היורד מהמקור כלפי הצד האחורי התחתון. שתי הקשוות זהות. ציר הסיבוב בין הקשוות (המנעול) ישר למדי ובנוי שיניים מרובות. הקשוות מעוטרות בצלעות רדיאליות מרווחות ובולטות הנחלשות על האזור המשולש האחורי.

תקופה ונפיצות:
הסוג מוכר מהיורה ועד סוף הקרטיקון.
בארץ מינים אחדים מוכרים בתצורות מנוחה ומישאש.

סביבת מחייה:
חיות צמודות לתשתית בים רדוד.

סביבת מחייה
לוחות זמנים
דילוג לתוכן